Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8315 d938 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viacarmenluna carmenluna
8467 8a3c 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa
8491 9ed2 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa
8301 7d1b 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viapl pl
Chcę się z Tobą kochać każdego dnia
— Loca
4877 115e 500
Reposted fromxtal xtal viahormeza hormeza
Reposted fromheima heima viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Reposted fromshakeme shakeme viamodalna modalna
4206 8d69 500

Jeśli nie możemy zmienić świata, zmieńmy chociaż nasze własne życie i przeżyjmy je swobodnie.

— Milan Kundera, Život je jinde (1969), pl. Życie jest gdzie indziej
Reposted fromrhubarbrr rhubarbrr viaszydera szydera
8655 bdf5 500
Reposted frompaasiak paasiak viacarmenluna carmenluna

ruch jednostajnie popierdolony.

kiedy spotkasz kogoś z kim Twój czas płynie szybko. nie jesteś w stanie oderwać się od rozmowy. nie wstydź się o tym mówić. o uczuciach, o wszystkim, co czujesz. nawet, jeśli znacie się krótko.  uczucia zawsze są prawdziwe. szczere. nie wymagają wyjaśnień. domagają się jednak, żeby były okazywane i czasem wysłowione. człowiek potrzebuje pewności. potrzebuje wiedzieć. hej, Ty, Ciebie wybrałem. zostań ze mną.
mów. okazuj. póki masz komu.
dbajcie o siebie.
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viaPoranny Poranny
8339 0a51 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaoskus oskus
9513 556b
- Ty wiesz co ja robię? 
- Wiem.
- I nie przeszkadza ci to? 
- Pewnie, że mi przeszkadza - powiedziałem. - Ale wolno mi się w kimś kochać, nawet jak coś przeszkadza. Zawsze zresztą coś przeszkadza.
— M. Hłasko, W dzień śmierci Jego
Reposted frommissbrodka missbrodka viacarmenluna carmenluna
3672 0a9b 500
9478 f8e2 500

just–space:

One of the first images of Andromeda galaxy taken by Edwin Hubble in 1924

js
Reposted fromLittleJack LittleJack
1102 69ed 500

uconstruction:

Brassaï (1899-1984 French) • Cat & Kittens

Reposted fromLittleJack LittleJack
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl