Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8845 a4f6 500
Reposted fromlikeknives likeknives vialekkaprzesada lekkaprzesada
7109 1188
Reposted fromkarahippie karahippie viashakeme shakeme

wierzę w rozmowy dusz
których ty nie słyszysz

i kiedy nic nie mówię
i kiedy cię nie widzę

wcale nie znaczy
że mnie nie ma z tobą

— "Winem pisane"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahavingdreams havingdreams
6081 8b03 500
Reposted fromfeegloo feegloo vianatory natory
Dość wcześnie zrozumiałem, że nie uda mi się zrobić czegoś wielkiego, żeby zmienić świat. Przyrzekłem więc sobie, że na jakiś czas zamieszkam gdzieś w syberyjskich lasach. Wynająłem drewnianą chatę, z dala od wszystkiego, nad brzegiem Bajkału. Tam, podczas sześciu miesięcy, mając pięć dni drogi do najbliższej wsi, zagubiony wśród zagarniającej wszystko natury próbowałem być szczęśliwy. Wierzę, że mi się to udało. Dwa psy, piec na drewno, okno wychodzące na jezioro wystarczają do życia. A jeżeli wolność oznacza posiadanie czasu? A jeżeli szczęście przychodzi, gdy mamy samotność, przestrzeń i ciszę – wszystkie te rzeczy, których zabraknie przyszłym pokoleniom?
Dopóki będą istniały drewniane chaty w głębi lasu, nic jeszcze nie jest stracone.
— Sylvain Tesson
Reposted fromdoshu doshu
7344 aa37 500
Reposted fromstylte stylte viachybakpisz chybakpisz
"Dopomóż mi, Boże, żebym się dzisiaj nie wpakował w jakąś historię, która mnie raczej nie obchodzi".
— Edward Stachura
Reposted fromhelven helven
8752 0a32 500
Reposted fromsoftboi softboi viairmelin irmelin
6167 60c4 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
6153 681a 500
Reposted fromFlau Flau
5766 2a39 500
Reposted fromdjLangley djLangley viacarmenluna carmenluna
" Gdy ktoś kogo nie ma, gdy ktoś, kto był najcenniejszy, kto ustawił wokół Ciebie fizykę, ktoś, bez kogo może wyłączyć się grawitacja, a tabliczka mnożenia stracić ważność, gdy ten ktoś znika, możesz dalej żyć, chodzić, jeść, odbierać telefony. Po prostu za Tobą dryfuje nadpalona dziura. Coś cały czas do ciebie nadbiega, aby schwycić cię za szyję, przylepić się do ciebie i już nie puścić, coś wystającego z tej dziury. "

J. Żulczyk, Radio Armageddon
Reposted fromdeeper deeper viaheavencanwait heavencanwait


love all
2389 1925
Reposted frommartynkowa martynkowa viaveronica-o veronica-o
8300 3bda 500
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viaveronica-o veronica-o
9412 059a 500
Reposted fromagatiszka agatiszka viaszydera szydera
Bo cokolwiek usłyszysz twoja paranoja użyje tego przeciwko tobie.
— Jakub Żulczyk
4766 e007
Reposted fromrubinek rubinek viairmelin irmelin
3292 6e78 500

celestialexistences:

Saturn’s Moon “Titan”

Reposted fromfukuku3 fukuku3 viacarmenluna carmenluna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl