Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3292 6e78 500

celestialexistences:

Saturn’s Moon “Titan”

Reposted fromfukuku3 fukuku3 viacarmenluna carmenluna
5599 4286 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
4872 4b67 500
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer
This image is created from eight images shot in two sequences as a tornado formed north of Minneola, Kansas on May 24, 2016. This prolific supercell went on to produce at least 12 tornadoes and at times had two and even three tornadoes on the ground at once.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Evolution_of_a_Tornado.jpg
Reposted fromgruetze gruetze viaponurykosiarz ponurykosiarz
5043 ea6d 500
Reposted fromqb qb viahagis hagis
W pewnym sensie zawsze masz 17 lat i czekasz aż zacznie się prawdziwe życie.
— H.Coben - "obiecaj mi"
1561 6f90
1048 8993 500
Reposted fromsoftboi softboi viascorpix scorpix
dlaczego nie pisze się tak jak się mówi
nie pisze się tak jak się kocha
nie pisze się tak jak się cierpi
nie pisze się tak jak się milczy

pisze się trochę tak jak nie jest
— Jan Twardowski
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viaveronica-o veronica-o
0690 3952 500
Reposted fromhagis hagis viaveronica-o veronica-o
Moje marzenie jest takie, żeby w piwnicach i miejskich pustostanach spotykali się ludzie, żeby móc mówić o swoich emocjach, bo wtedy nagle okazuje się, że nie tylko ty tak się czujesz. Bo gdzie masz się o tym dowiedzieć? W pracy, gdzie wszyscy spełniamy przypisane nam wcześniej funkcje ogarniaczy? Te schowane głęboko emocje, lęk, wstyd, zwątpienie, żal, potrzeba akceptacji, osamotnienie wychodzą dopiero o drugiej w nocy w zakamarkach lokali i w kuchniach pod koniec domówki, wtedy dopiero wygrzebujemy z siebie ten szlam. A gdyby tak to zmienić, gdybyśmy mogli raz w tygodniu chociaż posiedzieć w kilkanaście osób i powiedzieć o tym, ile nas kosztuje niedzwonienie do byłego chłopaka, jak boimy się wracać do pustego mieszkania, jak robimy głupoty z miłości i jak przeraża nas to, że dajemy sobie robić krzywdę? Jakże byłoby wspaniale. Jakże mniej czulibyśmy się wybrakowani, wystraszeni i bezradni.
— Małgorzata Halber, najbardziej na świecie podziwiam
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
6424 07c0 500

Linthal, Switzerland (by Dirk Dallas)

Reposted fromFlau Flau
Nie ma we mnie dawnych marzeń. Niczego nie planuję. Mało wymagam od innych. Właściwie to niczego nie oczekuję. Nie stawiam warunków. Zaczęłam rozumieć, że na niewiele rzeczy w życiu mam wpływ. Mogę być odpowiedzialna jedynie za siebie, nie za innych. Życie to labirynt wyborów. Czasami trzeba puścić wszystko wolno, nieważne jak bardzo jest nam tego żal i że kiedyś pokładaliśmy w tym nadzieję. Trzeba iść dalej. Mieć w sobie siłę żeby niepotrzebne emocje zostawić w przeszłości, a nie toczyć walkę z samym sobą. Chcę odetchnąć świeżym powietrzem i zakończyć to, co niepotrzebne. Jedynie tęsknota czasami rozrywa mi skórę. Ale to nie tęsknota za Tobą. Nie miej złudzeń. Ja tęsknię za sobą.
— Aleksandra Steć
2246 fa66 500
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viacarmenluna carmenluna
1981 c617 500
Reposted fromfukuku3 fukuku3 viacarmenluna carmenluna
Właśnie wróciłem z miejsca, gdzie byłem duszą towarzystwa, a z ust mych płynęły nieustannie dowcipy, śmiali się wszyscy, byłem podziwiany - ale myślami byłem daleko, na krańcu świata.
Wyszedłem i chciałem się zastrzelić.
— Soren Kierkegaard
Reposted fromxalchemic xalchemic viamothsdevourer mothsdevourer
Boris Groh "Night walking"
- Teraz czuję się chyba zagubiona. Jakby pusta.
- W jaki sposób pusta?
- Po prostu pusta. Nie zależy mi już.
— Jay Asher – Trzynaście powodów
Reposted fromnyaako nyaako viaheavencanwait heavencanwait
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl