Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Kiedy ktoś na okrągło Cię rani, pomyśl o nim jak o papierze ściernym. Może Cię podrapać i lekko zranić, ale w końcu Ty będziesz obrobiony i wypolerowany, a on stanie się bezużyteczny.
— Chris Colfler
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaPrzygnebiona Przygnebiona
0773 0f98

Mars retrograde

Reposted frombackground background viakarmazynowa karmazynowa
Reposted fromFlau Flau viashitsuri shitsuri
Czy są na świecie rzeczy, których się nie traci?
— Haruki Murakami
4316 16fe 500
Reposted from0 0 viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
1374 0ba0 500
Reposted fromministerium ministerium viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Celem życia jest: w swojej małej jednostkowej duszy odbić jak najwięcej kosmosu.
— Henryk Elzenberg
W tęsknieniu za kimś nie chodzi o czas, który minął od kiedy ostatnim razem się widzieliście, czy rozmawialiście. Chodzi o te momenty, kiedy robiąc coś zdajesz sobie sprawę, jak bardzo chciałbyś, by ta osoba była teraz przy Tobie.
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viahormeza hormeza
9248 349c
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viaohhh ohhh
4280 fc08 500
Najpiękniejszy rodzaj szczęścia to ten, w którym czujesz, że wszystko jest tak, jak powinno. Nie chodzi o wielkie, niesamowite wydarzenia, które zmieniają twoje życie o 180 stopni, tylko o spokój ducha, o zasypianie z poczuciem, że twoje jutro jest bezpieczne, a wszystkie sprawy są poukładane.
— Marta Kostrzyńska
1233 98fe 500
Reposted fromtwice twice viastan-wyjatkowy stan-wyjatkowy
4271 d5ae 500
Reposted fromkrzysk krzysk vianewlifeloading newlifeloading
0938 68fc 500
Reposted fromerial erial viamauak mauak
(...) człowiek powinien określać siebie przez dobre emocje, przez to co lubi, co go uszczęśliwia, sprawia mu radość. Budowanie tożsamości na tym, co go drażni i wkurwia, to wstęp na równię pochyłą zgorzknienia, po której zjeżdża się coraz szybciej, aby na końcu stać się ziejącym nienawiścią frustratem.   
— Ziarno Prawdy
Reposted frommyniu myniu
tyle szczęścia z powodu dotknięcia czyjegoś policzka
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej, Listy na wyczerpanym papierze
Reposted fromIkuszka Ikuszka viagdziejestola gdziejestola
Reposted byszyderajointskurwysynvigilsouplessLacrimaMimy-anxieties
1625 5d67
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl