Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3937 729d 500
Reposted from777727772 777727772 viairmelin irmelin
3977 1eca 500
Reposted from777727772 777727772
Właściwie chodzi wyłącznie o to, żeby nie poddać się zmęczeniu, nigdy nie dopuścić do braku zainteresowania, do obojętności, nigdy nie zagubić swej bezcennej ciekawości, bo wtedy człowiek sam sobie pozwala umrzeć.
— Tove Jansson – Podróż z małym bagażem
Reposted fromOff Off viasinfoniademiedo sinfoniademiedo
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viairmelin irmelin
5636 4252
Reposted fromEtnigos Etnigos
Chciałbym się jeszcze powłóczyć z Tobą, póki żyjemy i mam Cię obok.
— Koniec Świata ''Oranżada''
Reposted frompsychodelik psychodelik viaidzstad idzstad
1216 898a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
1256 5866 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
7717 c945 500
Reposted frompixielark pixielark viajanealicejones janealicejones
As Opportunity watched Sol 4999 dawn she took pictures of the sunrise. Here they are, processed & colourised (full credit on image). Just think... a robot, on Mars, 4999 days into its 90 day mission, stood on the rim on an ancient crater and watched the Sun rise. For us. For you. -- mars_stu
Reposted fromeglerion eglerion viaEmilieBronte EmilieBronte
3236 3c94
2255 a233 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
Kochamy nieobecność pewnych cech. Kochamy kogoś po prostu dlatego, że jest kimś innym niż ktoś przedtem.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viagdziejestola gdziejestola
1114 ddbd
Reposted fromfatique fatique
(...) jakby chcieli nadrobić te wszystkie lata niespojrzeń, niespotkań, niedotknięć·
— Radek Kobierski " Ziemia Nod" , str. 292
Reposted fromevedrien evedrien viajointskurwysyn jointskurwysyn
1687 a5bd 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl