Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Nie umiem sobie znaleźć miejsca na świecie - wyznała Natalia. - Mam dwadzieścia pięć lat, dyplom zrobiłam na piątkę, jestem wykształcona. I nadal nic nie rozumiem. Nie wiem, czego naprawdę chcę. Czasem mi się zdaje, że do tego stopnia nie wiem, że aż mnie prostu nie ma. Co jest najważniejsze? Jak mam żyć, żeby to było dobre życie? Wciąż próbuję postępować właściwie - i wciąż popełniam błędy, mylę tropy. Kiedy to się skończy?
— Małgorzata Musierowicz, "Córka Robrojka"
Reposted fromcudoku cudoku viacarmenluna carmenluna
Reposted frommrrru mrrru viagdziejestola gdziejestola
Trzeba ludziom dawać, a nie oczekiwać. 
— Wiesław Ochman
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki viacarmenluna carmenluna
2134 c296 500
Reposted fromhormeza hormeza
Reposted fromFlau Flau
Serce mam poharatane, ale to nie jest przypadek dla kardiologa.
— Janusz Leon Wiśniewski "Miłość oraz inne dysonanse"
9158 48be 500
Reposted fromhormeza hormeza
5859 6765 500

thedanaann:

Texas Landscapes

© Dana Ann Evans  2017

Reposted fromantiprodukt antiprodukt
7945 fd85
Reposted fromgoetze goetze viagramtylkodrzewa gramtylkodrzewa
2150 ddba 500
Reposted fromfine-arts fine-arts viacarmenluna carmenluna
Myślałeś, że będziesz kimś, ale teraz stało się oczywiste, że jesteś nikim. Nie masz takiego talentu, jak sobie z początku myślałeś, nie miałeś planu B, nic nie umiesz i w ogóle nie masz wykształcenia, no i teraz czeka cię ze czterdzieści pięć lat nicości. Ciężka sprawa. To gorsze niż choroba mózgu, bo będzie cię zabijać o wiele, wiele dłużej.
— Nick Hornby "Długa droga w dół"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
2319 5c32 500

kremlint:

burn pattern from a fallen electrical line

Reposted frombwana bwana
Space Shuttle
Reposted fromfightling fightling
3118 eb66 500
Zatop nas Boże, bo nie zasługujemy na nic innego. Bo nie potrafimy ani myśleć, ani kochać, bo tego nie chcemy. Bo idziemy przez las. Pijani od słów. Głuchnąc od hałasu. Ślepnąc od świateł.
— Ślepnąc od świateł
Reposted frompastelowe pastelowe viahormeza hormeza
Lubię wieczorami siedzieć na przystanku, słuchać, muzyki i patrzeć na ludzi. Czasami wyobrażam sobie, że pytam każdego z nich "przepraszam czy Pan też ma dziurę w sercu?", a oni z uśmiechem odpowiadają "oczywiście, że tak.
— Milena Szczepanik
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viahormeza hormeza
2089 823c 500
Reposted fromolbaria olbaria viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl