Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
A na pytanie co robisz w życiu? Będę odpowiadać – dostosowuję się do zbiegów okoliczności.
Reposted frompieprzycto pieprzycto viahormeza hormeza
8111 51c0 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viacarmenluna carmenluna
Nie odzywaj się, chyba że możesz ulepszyć ciszę.
— M. Musierowicz, "Pulpecja"
Reposted fromblueinsane blueinsane viacarmenluna carmenluna
8561 eda0 500
Reposted from4777727772 4777727772
3954 866a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamiejmniej miejmniej
8272 9180 500
Reposted fromOFFka OFFka vianorwegianwood norwegianwood
I nie ma żadnej gwarancji, że raz jeszcze w życiu człowiek będzie chciał
się wygłupiać i dawać drugiemu człowiekowi tak samo wiele.
— Marek Hłasko
8177 8e0d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
6624 426d 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Każdy normalny człowiek potrzebuje kogoś. Potrzebujemy być blisko. Skóra potrzebuje skóry. Każde zwierzę koi dotyk.
— "Ślepnąc od świateł" - Jakub Żulczyk
Reposted frompierdolony pierdolony viacarmenluna carmenluna
1575 2069
Reposted fromsarazation sarazation viacarmenluna carmenluna
Nie módlcie się o łatwe życie. 
Módlcie się, żebyście byli silniejszymi ludźmi. 
— John F. Kennedy
Reposted fromlovvie lovvie viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
6534 904f 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
7518 5ed1 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
Najpiękniejszy rodzaj szczęścia to ten, w którym czujesz, że wszystko jest tak, jak powinno. Nie chodzi o wielkie, niesamowite wydarzenia, które zmieniają twoje życie o 180 stopni, tylko o spokój ducha, o zasypianie z poczuciem, że twoje jutro jest bezpieczne, a wszystkie sprawy są poukładane.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaSkydelan Skydelan
7627 9a84 500
Reposted from4777727772 4777727772
8614 0c42

stars, mercury, and solar corona, photographed by stereo a, january 2009.

27 frames, photographed over 36 hours, 2nd-3rd january. the sun is out of frame right.

image credit: nasa/stereo. animation: ageofdestruction.

Reposted fromcroiea croiea
3015 9a2f 500
Reposted fromcroiea croiea
1021 6d5f 500
Reposted fromcroiea croiea
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl