Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
jak ktoś może mieć taką moc, by sprawić, że drugi człowiek rozpada się na tysiąc kawałków albo doświadcza uczucia pełni?
— L. Oliver, „Requiem”
Reposted fromdeszcz deszcz viajestemjeden jestemjeden
1403 6512
Reposted fromsavatage savatage viajointskurwysyn jointskurwysyn
Kiedy ktoś poświęca Ci czas pamiętaj, że daje coś, czego nigdy nie odzyska.
Reposted fromjustyha justyha viaPrzygnebiona Przygnebiona
Reposted fromgarstki garstki
Uniwersalny sposób na szczęście:

Albo należy zmniejszyć oczekiwania, albo zwiększyć wysiłki.
— Buddyjscy mnisi.
Reposted fromr3m0 r3m0 viairmelin irmelin
wtulając się w czyjeś serce czujemy tak naprawdę spokój życia, i mogłoby to trwać, trwać i trwać, nie mamy nic przeciwko
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
7785 1fab 500
Reposted from777727772 777727772 viajointskurwysyn jointskurwysyn
6101 b3b0 500
Mount Taranaki and Egmont National Park.
Stratovolcano. New Zealand.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viahormeza hormeza
"Stoję na środku drogi z odchyloną w tył głową i gapię się w niebo. Tak łatwo można zapomnieć, jak cudowny jest świat."
— William Wharton - "Al"
6131 fd3d
Reposted from777727772 777727772
Reposted fromgarstki garstki viaallsystemsgreen allsystemsgreen
Reposted fromshakeme shakeme viajointskurwysyn jointskurwysyn
Wciąż o Tobie myślę, gdy nocą śpię przy ścianie.
— Koniec Świata - Jak mnie tu znalazłeś
Reposted fromnivea nivea viasimons simons
Ludzie mają dziś mało czasu na wielkie uczucia
— Marek Hłasko - Ósmy dzień tygodnia
1037 3c0a 500
Reposted from777727772 777727772
Wystarczy jedna osoba i jeden moment, by zmienić nasze życie na zawsze. Pozwoli Ci spojrzeć z dystansu, zmieni Twoje myślenie. Zmusi do ponownego przemyślenia wszystkiego, co wiedzieliśmy, zmusi do zadania sobie najtrudniejszych pytań. Czy wiesz, kim jesteś? Czy rozumiesz, co Ci się przydarzyło? Czy chcesz żyć w ten sposób?
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
7653 d9a7 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl