Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1490 d26a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaoski oski
0261 7675
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viacarmenluna carmenluna
Miłość jest wtedy , kiedy nawet jak boli , to i tak wybrałoby się tego samego człowieka.
— (via czarne-lustro)
Reposted fromdivi divi viazyta zyta
3671 d9e0 500
Reposted fromblackismycolour blackismycolour
Reposted fromFlau Flau
4360 da63 500
Reposted fromamphetamine amphetamine viairmelin irmelin
To właśnie robią ludzie w tym chaotycznym świecie(…): odchodzą, kiedy chcą. Znikają, wracają, potem znowu znikają. A ty zostajesz z tym sam i musisz się jakoś pozbierać.
— Lauren Oliver
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaheavencanwait heavencanwait
0988 60a5 500
Reposted fromseaweed seaweed viablackheartgirl blackheartgirl
0989 e961 500
Reposted fromseaweed seaweed viablackheartgirl blackheartgirl
Relacje nie są moją najmocniejszą stroną. I mówię tu o relacjach z ludźmi, w ogóle, a nie o relacjach romantycznych. Zawsze wydawało mi się, że jestem taka szczera i otwarta a teraz – niespodzianka, zobaczyłam jak na tacy, że gdy przychodzi co do czego, kiedy robi się naprawdę trudno w życiu, to wewnętrzny imperatyw każe mi znieść to w samotności. W ogóle nie wiem jak być z ludźmi kiedy nie czuję się dobrze.
— Małgorzata Halber
2426 5353 500
It's the first photograph ever taken of the backside of the Moon, taken October 7th, 1959. And here's the story how it was made.
Reposted fromyellowsoupmarine yellowsoupmarine viasatyra satyra
6039 a95e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
7378 1177 500
Reposted fromcarmenluna carmenluna
0333 c02b 500
pls do although it might be difficult
Reposted fromwooles wooles viairmelin irmelin
Nieraz gdy się rano zbudzę i pomyślę, że muszę do wieczora żyć, mam wrażenie, jakby to było znów od urodzenia do śmierci.
— Myśliwski
Reposted fromsfeter sfeter viaheavencanwait heavencanwait
1896 51cc
Reposted fromEtnigos Etnigos
2974 6b19 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
8415 1529 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
Może jutro zgaśnie słońce. Przecież może.
— Edward Stachura, Się
Reposted fromdojenka dojenka viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl