Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
2815 c887 500

hollanderdaily:

Timothee commented on Toms recent Instagram post | April 4th, 2018

Reposted fromHeydrichMuller HeydrichMuller
4812 be83 500
Reposted froms3 s3 viapl pl
w końcu zrozumiałem, że świata nie zmienię, że inni są ambitniejsi, inteligentniejsi, bardziej zmotywowani ode mnie
— Houellebecq Michel
8545 7e83 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viamikrokosmos mikrokosmos
Człowiek jest istotą ochoczo poddającą się złudzeniom, iluzjom, pozorom, fantomom. Rzadko zdobywa się on na myślenie racjonalne, natomiast z zapałem rzuca się w odmęty uwznioślonej bzdury i uświęconego absurdu.
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viazoopa zoopa
4475 5d96 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viacarmenluna carmenluna
4460 348a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
Reposted fromFlau Flau viaUncommonSense UncommonSense

Nie robi się nikomu bałaganu w głowie. Jeśli czegoś chcesz, to zdecyduj się czego. Niepewność potrafi niszczyć i bardzo boleć. Nigdy nie baw się uczuciami innych osób. Coś co dla Ciebie jest zabawą, może dla drugiej osoby być czymś bardzo ważnym.

Reposted fromxsneakyx xsneakyx viaheavencanwait heavencanwait
3214 bea7 500
Reposted fromsavatage savatage viaUncommonSense UncommonSense
8095 797c
Reposted fromdoedeer doedeer viapragne-ataraksji pragne-ataraksji
4005 122f 500

sound-dream:

psychedelic surrealism art 

Reposted fromMexicaliDude MexicaliDude viapsychedelix psychedelix
6642 9dc6 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viahormeza hormeza
1198 68eb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
Nałóg bierze się z braku.
Z tego, że jesteś pusty w środku. Pusty i zaniepokojony.
Nałóg bierze się stąd, że mimo tego, co jest na zewnątrz i w dowodzie osobistym, i w CV, w środku jesteś smutną grubaską. I cokolwiek by się działo- jesteś smutną grubaską. Jesteś rudym konusem, którego przezywali w podstawówce.
Jesteś brzydki.
Jesteś gorszy.
Nikt nie chce z tobą spędzać czasu.
Sonic Youth śpiewają o tobie: You aren't never go anywhere.
— Małgorzata Halber, Najgorszy człowiek na świecie
0441 de45
Reposted frommlodahope mlodahope viapsychedelix psychedelix
7130 a43c 500
The Milky Way
była urocza,
ale pomyślałem, że spotkam wiele takich...
nie spotkałem
— znalezione
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl