Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Nie chcę kogoś, przy kim trzeba chodzić na palcach. Chcę czasem śmiać się za głośno, gryźć za mocno i nie bać się tego, że podepczę Ci stopy, kiedy zmusisz mnie do tańca. A kiedy wpadnę na jakiś głupi pomysł, wtóruj mi, zróbmy coś głupiego, twórzmy prawdziwe, żywe wspomnienia, a nie niedokończone zdania z niesmakiem na ustach.
— Charlotte Nieszyn Jasińska, notatki
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapozakontrola pozakontrola
3560 b4d8 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
1499 0e55 500
Masz usta pocięte chłodem zdań
— Piotr Rogucki
Reposted fromaletodelio aletodelio vianieobecnosc nieobecnosc
9885 7cdf
Za dużo przed monitorem.
Za mało przed Tobą. 
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
6750 2fd6 500
revontulet
Reposted fromgingerglue gingerglue viaLuukka Luukka
A Ty, wiesz jak pachnie świat o piątej trzydzieści?
Serce jej popękało nocą na autostradzie. Kiedyś śmiała się częściej, dziś uśmiecha się rzadziej...
— Koniec Świata - Serce w Paryżu
Reposted frompsychodelik psychodelik vianieobecnosc nieobecnosc
6198 e689
Reposted fromstylte stylte viajointskurwysyn jointskurwysyn
Jak się gniewać, to się gniewać - stwierdziła mała Mi, obierając ziemniaka zębami - Trzeba czasem być złym, każde najmniejsze stworzenie ma prawo być złe. Ale Tatuś gniewa się nie tak, jak trzeba. Nic nie wydmuchuje z siebie, tylko wciąga do środka. 
— Tove Jansson
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
7150 8a66 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaAmericanlover Americanlover
Jesteś tak daleko aż zapominam że w ogóle jesteś
— mleko i miód - edited
Reposted fromiammistake iammistake viaimpulsivee impulsivee
3457 45b1 500
Reposted fromtojika4 tojika4 vialekkaprzesada lekkaprzesada
5376 4e6c 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl