Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
5984 c609

fantasmes-et-perversions-erochic:

#FantasmesEtPerversionsErochic

Reposted fromamatore amatore vialekkaprzesada lekkaprzesada
3792 0ca7
Reposted frommisza misza viaPrzygnebiona Przygnebiona
Czuj strach i zrób to mimo wszystko.
— Susan Jeffers
Reposted frombemotivated bemotivated viagdziejestola gdziejestola
Poznaję nowych ludzi i na początku jest bardzo miło, ale potem zaczynam się czuć jak wyrzutek.
— Kiki ("Podniebna poczta Kiki", reż. Hayao Miyazaki)
Reposted fromdaguchna daguchna viaPrzygnebiona Przygnebiona
1583 d898
Reposted frommisza misza viaPrzygnebiona Przygnebiona
8614 374e
Reposted frompffft pffft viaSkydelan Skydelan
6768 e419 500
Reposted fromczapajew czapajew viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
4292 c121 500
Reposted fromlostindreams lostindreams viaszydera szydera
Wolę kłócić się z Tobą, niż kochać z inną.
— Petty Man, czyli chłopak do wynajęcia
Reposted fromridiculousdreams ridiculousdreams viaszydera szydera
"Im dłużej byliśmy razem, tym bardziej, zdaje się, lubiła dotykać mnie i być dotykana. Niekoniecznie w sposób erotyczny - chodziło jej po prostu o kontakt, Małe elektryczne połączenie na sekundę lub dwie, żeby to drugie wiedziało, że się jest. Ja też to lubiłem. ” 

— Jonathan Carroll - Kraina Chichów!
Reposted fromlillaamyy lillaamyy vianiefajna niefajna
0599 46bd 500

polychelles:

Sleggveien, Norway by Øystein Engan

Reposted fromhawke hawke viajedriq jedriq
Zawsze musi być jakiś cel, żeby odczuwało się chęć.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromavooid avooid viairbjarbirb irbjarbirb
3446 a8ba 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss
9096 ac06
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss
9765 b47c
Reposted fromwazelina wazelina viababyface babyface
2083 a14f
Reposted fromfukuku3 fukuku3 viaSkydelan Skydelan
0027 9608 500
Reposted frommyrla myrla viairmelin irmelin
6857 bdc2 500
Reposted fromrenirene renirene
3507 d137 500
Hydrologia
Reposted fromkopytq kopytq viasignofthemoth signofthemoth
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl